A projektről

A projekt címe: Tracking Children in their Best Interests: electronic monitoring in three European juvenile justice systems (TCBI)

Az elektronikus monitorozás[1] ma már egy elterjedt és egyre növekvő jelentőségű büntető igazságszolgáltatási eszköz Európában, amely elsősorban rádiófrekvenciás és GPS technológiát alkalmaz. Ugyan ezeknek az eszközöknek a használatával egyre több tudományos kutatás foglalkozik, a fiatalkorúakat érintő használatról keveset tudunk. Ez a nemzetközi kutatás az első, amely a büntethetőségi korhatárt betöltött, de 18. életévüket még el nem ért fiatalkorúakra vonatkozó szabályok megismerésére és összehasonlítására vállalkozott. A kutatás három európai igazságszolgáltatási rendszert érint: Angliát és Walest, Magyarországot és Hollandiát. Ezekben az országokban az elektronikus monitorozás fiatalkorúak esetében is alkalmazható eszköz. A projektet az Európai Bizottság Marie Skłodowska-Curie Egyéni Kutatók számára létrehozott alapja támogatja. A kutatás a University of Leeds, School of Law, Büntető Igazságszolgáltatási Kutatási Központjában (CCJS) valósul meg, Dr. Párkányi Eszter kutató és Prof. Anthea Hucklesby mentor részvételével, 2018 júliusa és 2020 júniusa között.

A kutatás célja a fiatalkorú bűnelkövetők esetében alkalmazott elektronikus monitorozás megismerése, különös tekintettel arra, hogy az intézményrendszer hogyan azonosítja és fiatalkorúak szükségleteit és hogyan reagál ezekre. A kutatás szűkebb célkitűzései a következők:

  1. A különböző jogi és szakpolitikai keretrendszerek megismerése, amelyekben a fiatalkorúak elektronikus monitorozása történik;
  2. A fiatalkorúak elektronikus monitorozására vonatkozó modellek azonosítása a három ország igazságszolgáltatásában, valamint ezeknek a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásba ágyazottságának vizsgálata;
  3. Az elvek és a gyakorlati megvalósítás közötti eltérések, valamint ezek okainak feltárása;
  4. Az érintett felnőttek valamint a gyermekek véleményének megismerése a fiatalkorúak körében alkalmazott elektronikus monitorozásról;
  5. A fiatalkorúak elektronikus monitorozásának legmegfelelőbb alkalmazására vonatkozó javaslatok megfogalmazása a három büntető igazságszolgáltatási rendszerben tapasztaltak alapján.

A kutatás gyakorlati végrehajtása a University of Leeds valamint a British Society of Criminology etikai elvárásaira figyelemmel történik. A kutatást a University of Leeds Etikai Bizottsága hagyja jóvá.

[1] Elektronikus monitorozás alatt a kutatásban mind az elektronikus nyomkövetést mind pedig a büntetés-végrehajtásban alkalmazott távfelügyeletet érteni kell.